Vnímavá komunikace aneb vedení podpůrného rozhovoru v praxi soc. služeb - Akreditovaný vzdělávací kurz

Jedním ze základních pilířů práce v sociálních službách je vnímavá komunikace zohledňující potřeby druhého. Pro efektivní spolupráci je nutné neustále budovat bezpečný a důvěrný pracovní vztah. K tomu nám slouží techniky empatického a aktivního naslouchání. 

Nedílnou součástí práce v sociálních službách je společné plánování činností s klienty nebo delegování a poskytování zpětné vazby podřízeným. Direktivní přístup, který často automaticky nastává může vést ke zhoršení pracovního vztahu a k odporu. Abychom tomu předešli, je vhodné citlivě reagovat na potřeby lidí pomocí technik reflexe, ocenění, využívat otevřené otázky a nenásilně informovat. Vzdělávací program si klade za cíl teoreticky a následně zážitkovým způsobem uvést účastníky do empatického způsobu komunikace. Součástí semináře budou rozbory videonahrávek, nácvik dovedností ve skupině a ve dvojicích či trojicích.

 Účastníci získají orientaci:                                               
- v teorii potřeb,
- ve využití základních technik empatického rozhovoru (otevřená otázka, reflexe, ocenění, citlivé informování),
- v možnostech komunikace u klienta v odporu,
- způsobu citlivého poskytování zpětné vazby

Tento kurz není určen lidem pracujícím s osobami s mentálním postižením.


Chci se přihlásit..

Datum konání:2.12.2019 - 3.12.2019 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:26.11.2019
Číslo akreditace:A2019/0706 - PC/SP/VP
Časová dotace:16 hodin
Cílová skupina:PC/SP/VP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:MUDr. Michal Raszka, PhD.
Volná kapacita:1 místo
Kurz otevřen i pro veřejnost:3 místa
Cena:3 000 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (2 400 Kč)
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Přihláška kurzu "Vnímavá komunikace aneb vedení podpůrného rozhovoru v praxi soc. služeb" - 2.12.2019 - 3.12.2019

Osobní údaje
Titul
Jméno*
Příjmení*
Titul za jm.
Pracovní zařazení:*
Chci obdržet osvědčení o účasti*:
Jsem zaměstnanec SD
Středisko SD*
Kontaktní údaje
Tel/Mobil
Vytvoření účtu
E-mail (login)*
Heslo*
Heslo - kontrola*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zasíláním nabídky vzdělávacích aktivit
* Takto označené položky jsou povinné.
Diakonický institut