Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty - Akreditovaný vzdělávací kurz

Seminář je zaměřen na osvětlení základních témat a způsobů komunikace s osobami romského etnika s důrazem na specifika komunikace mezi pracovníkem a uživatelem služby. Obsahem školení je vymezení sociální komunikace s její verbální a neverbální složkou a vedení rozhovoru jako základního prostředku porozumění. Účastníci se nejprve seznámí se sociálně psychologickými charakteristikami uživatelů služeb romského etnika. Tyto informace jim pak následně pomohou k lepší orientaci v jejich specifickém komunikačním stylu a k efektivnější komunikace s nimi. 
Školení se bude rovněž zabývat komunikačními bariérami a možnostmi komunikace v rámci asertivního jednání a řešením možných konfliktů.
 
Účastník získá základní vhled do problematiky efektivní komunikace s uživateli služeb romského etnika, seznámí se s jejich komunikačním stylem a se specifiky komunikace souvisejícími s jejich sociálně psychologickými charakteristikami. Témata budou směřovat k lepšímu porozumění vzorcům chování uživatelů služeb romského etnika a k vyvarování se komunikačních chyb při výkonu sociální práce. Cílem bude rozvíjení schopností komunikovat tak, aby komunikace dosahovala žádoucí efekt v konkrétním komunikačním kontextu. Účastník školení si také osvojí základní dovednosti vedení rozhovoru s uživatelem služby.

Kurz určen sociálním pracovníkům v oblasti sociální prevence a poradenství, pracovníkům v sociálních službách v oblasti sociální prevence a poradenství a pracovníkům úřadů.


Chci se přihlásit..

Datum konání:14.10.2019 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:8.10.2019
Číslo akreditace:Akreditováno organizací Zřetel, s.r.o.
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:PC/SP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:PhDr. Aleš Musil
Volná kapacita:9 míst
Kurz otevřen i pro veřejnost:3 místa
Cena:1 625 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 300 Kč)
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Přihláška kurzu "Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty" - 14.10.2019

Osobní údaje
Titul
Jméno*
Příjmení*
Titul za jm.
Pracovní zařazení:*
Chci obdržet osvědčení o účasti*:
Jsem zaměstnanec SD
Středisko SD*
Kontaktní údaje
Tel/Mobil
Vytvoření účtu
E-mail (login)*
Heslo*
Heslo - kontrola*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zasíláním nabídky vzdělávacích aktivit
* Takto označené položky jsou povinné.
Diakonický institut