Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem - Akreditovaný vzdělávací kurz

Chci se přihlásit..

Datum konání:14.4.2020 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:9.4.2020
Číslo akreditace:A2019/0718-SP/PC
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC
Místo konání:Ostrava - Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava (přízemí)
Lektor:MUDr. Michal Raszka, PhD.
Volná kapacita:3 místa
Cena:1 500 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 200 Kč)
 
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Program

Kurz se bude věnovat tématu deprese a sebevražednosti u klientů. V teoretické části se účastníci seznámí s příčinami, projevy a možnostmi léčby depresivní poruchy. Podrobněji se bude kurz věnovat kvalitě depresivního prožitku a jeho vlivu na běžné fungování v souvislosti s přímou prací s klientem a možnostmi pomoci po sociální stránce. Téma sebevražednosti bude obsahovat definici, formy sebevražedného jednání, popis presuicidálního syndromu a vývoje sebevražedných myšlenek a jednání. V praktické části se bude kurz věnovat nácviku komunikace s depresivním a suicidálním jedincem. Součástí budou diskuze a nácviky pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Důraz bude kladen na způsob navazování důvěrného vztahu, vyhodnocení závažnosti deprese a sebevražedných úvah, seznámení s možnostmi jednání a způsoby nabídnutí pomoci.

Přihláška kurzu "Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem" - 14.4.2020

Osobní údaje
Titul
Jméno*
Příjmení*
Titul za jm.
Pracovní zařazení:*
Chci obdržet osvědčení o účasti*:
Volná místa pouze pro interní pracovníky SD
Středisko SD*
Kontaktní údaje
Tel/Mobil
Vytvoření účtu
E-mail (login)*
Heslo*
Heslo - kontrola*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zasíláním nabídky vzdělávacích aktivit
* Takto označené položky jsou povinné.
Diakonický institut