Šetrná sebeobrana v podmínkách soc. služeb I. (SEDUCA) - Akreditovaný vzdělávací kurz

Chci se přihlásit..

Datum konání:8.10.2020 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:5.10.2020
Číslo akreditace:A2018/0211-SP/PC/VP (SEDUCA)
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC/VP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:Pavel Matula
Volná kapacita:4 místa
Kurz otevřen i pro veřejnost:5 míst
Cena:1 625 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 300 Kč)
Kurz "Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb" je základním kurzem, který je určen všem zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb, protože se při výkonu svého povolání mohou setkat s osobou, které je poskytována sociální služba, a která svým problémovým chováním ohrožuje zdraví a život vlastní nebo zdraví a život jiné fyzické osoby. Profesní kurz je členěn do pěti částí. První část se věnuje zakotvení dané problematiky v legislativě a vedení povinné dokumentace. Ve druhé části je rozebrán průběh agresivního chování, jeho spouštěče a možnosti prevence. Třetí část definuje fáze fyzické agrese a vysvětluje metody deeskalace napětí. V páté a šesté části jsou zařazeny základní techniky šetrné sebeobrany, přechodové polohy, vyváděcí techniky a zvládání zvláště nebezpečných situací. V doporučených postupech je maximálně zohledněno bezpečí klientů, zachování jejich práv a důstojnosti.
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Přihláška kurzu "Šetrná sebeobrana v podmínkách soc. služeb I. (SEDUCA)" - 8.10.2020

Přihlásit
E-mail
Heslo
    Nevím heslo
    

Nemám vytvořen účet, chci se
zaregistrovat

Diakonický institut