Praktický nácvik komunikace s klientem agresivním nebo nespolupracujícím - Akreditovaný vzdělávací kurz

Cílem kurzu je pomoci zájemcům pracujícím s uživateli sociálních služeb, s výjimkou skupiny klientů s mentální retardací, prakticky se připravit na předcházení konfliktních situací a na jednání s klientem v odporu a s projevy agrese. Ze začátku kurzu proběhne krátké opakování obsahu předchozího kurzu a teorie deeskalačních technik. Důraz bude následně kladen na praktické nácviky komunikace.
 
Nácviky budou probíhat jak v celé skupině, kdy se budeme zabývat jednotlivými situacemi z praxe s průběžnými vstupy lektora a účastníků, tak ve dvojicích a trojicích s následnou reflexí proběhlé komunikace. Na základě osobní zkušenosti z cvičných situací budeme společně mapovat komunikační návyky, které mohou riziko konfliktu zvyšovat a zkoušet nové, které vedou k jeho zmírnění. Součástí kurzu bude také práce se svou úzkostí a nejistotou v konfrontaci s náročnými konfliktními situacemi. 
 
Účastníci získají orientaci:                                               
- ve způsobu vytvoření důvěrného a bezpečného prostoru s klientem,

- v možnostech komunikace u klienta v odporu,

- v deeskalačních technikách u agresivního klienta,

- v možnostech práce se svými silnými emočními a fyzickými projevy při konfliktní situaci

Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Komunikace s agresivním klientem.
Chci se přihlásit..

Datum konání:19.11.2019 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:13.11.2019
Číslo akreditace:A2019/0717 - SP/PC
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:PC/SP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:MUDr. Michal Raszka, PhD.
Volná kapacita:5 míst
Kurz otevřen i pro veřejnost:3 místa
Cena:1 625 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 300 Kč)
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Přihláška kurzu "Praktický nácvik komunikace s klientem agresivním nebo nespolupracujícím" - 19.11.2019

Osobní údaje
Titul
Jméno*
Příjmení*
Titul za jm.
Pracovní zařazení:*
Chci obdržet osvědčení o účasti*:
Jsem zaměstnanec SD
Středisko SD*
Kontaktní údaje
Tel/Mobil
Vytvoření účtu
E-mail (login)*
Heslo*
Heslo - kontrola*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zasíláním nabídky vzdělávacích aktivit
* Takto označené položky jsou povinné.
Diakonický institut