Praktický nácvik komunikace s depresivním a suicidálním klientem - Akreditovaný vzdělávací kurz

Chci se přihlásit..

Datum konání:26.5.2020 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:21.5.2020
Číslo akreditace:A2019/0715-SP/PC
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:MUDr. Michal Raszka, PhD.
Volná kapacita:12 míst
Kurz otevřen i pro veřejnost:4 místa
Cena:1 625 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 300 Kč)
 
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Program

Tento kurz navazuje na kurz Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem A2017/0817 - SP/PC. Cílem kurzu bude účastníky prakticky připravit na komunikaci s depresivním klientem a na situaci, kdy se u klienta objevují sebevražedné myšlenky. V úvodu proběhne krátké opakování teorie o depresi a sebevražednosti. Následně budeme v různých podobách nacvičovat možnosti jednotlivých reakcí na projevy klienta. Nácviky budou probíhat jak v celé skupině, kdy se budeme zabývat jednotlivými situacemi z praxe s průběžnými vstupy lektora a účastníků, tak ve dvojicích a trojicích s následnou reflexí proběhlé komunikace. Na základě osobní zkušenosti z cvičných situací budeme upevňovat efektivní způsoby komunikace, které vedou k podpoře a uklidnění klienta a k plánování dalšího postupu. Cílem také bude naučit se mapovat závažnost deprese a sebevražedných úvah, na jejichž základě budou následovat možné kroky vedoucí k reálné pomoci v dané situaci. Součástí kurzu bude také práce se svou úzkostí a nejistotou v konfrontaci s náročnou situací, kdy se klient svěřuje se sebevražednými myšlenkami. Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem.


Přihláška kurzu "Praktický nácvik komunikace s depresivním a suicidálním klientem" - 26.5.2020

Osobní údaje
Titul
Jméno*
Příjmení*
Titul za jm.
Pracovní zařazení:*
Chci obdržet osvědčení o účasti*:
Jsem zaměstnanec SD
Středisko SD*
Kontaktní údaje
Tel/Mobil
Vytvoření účtu
E-mail (login)*
Heslo*
Heslo - kontrola*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zasíláním nabídky vzdělávacích aktivit
* Takto označené položky jsou povinné.
Diakonický institut