Poslední dny, pokojné umírání - Akreditovaný vzdělávací kurz

Chci se přihlásit..

Datum konání:22.4.2020 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:17.4.2020
Číslo akreditace:A2019/1105-SP/PC/VP
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC/VP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:ThDr. Miriam Szőkeová, PhD.
Volná kapacita:11 míst
Kurz otevřen i pro veřejnost:4 místa
Cena:1 500 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 200 Kč)
 
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Program

Kurz je obeznámením se s procesem umírání v zařízeních sociálních služeb a v nemocničních zařízeních. Účastníci získají základní orientaci v péči o umírajícího člověka a vhled do škály potřeb člověka v terminální fázi. Střídáním teoretických poznatků, zkušeností z praxe a praktických cvičení si účastnici budou moct ověřovat svoje vlastní postoje a reakce v přístupu k umírajícímu klientovi jako k bio-psycho-sociální a spirituálnímu jedinci. Seminář se bude věnovat také komunikaci s rodinou umírajícího klienta a poukáže na spektrum přání, ale i strachů a nadějí rodinných příslušníků. Další cílovou skupinou, kterou seminář neopomine, jsou spolubydlící umírajícího klienta. Významným vyjádřením, na které se účastníci budou učit adekvátně, a citlivě reagovat bude věta: „Já chci zemřít." V neposlední řadě seminář přinese podněty pro účinnou psychohygienu a péči o pečující. Seminář poskytne prostor pro sdílení osobních zážitků, zkušeností a hodnot v této oblasti. Účastníci budou mít zároveň příležitost učit se vzájemně od sebe, reagovat na svoje odpovědi, poskytovat si zpětnou vazbu a reflexi.

Přihláška kurzu "Poslední dny, pokojné umírání " - 22.4.2020

Osobní údaje
Titul
Jméno*
Příjmení*
Titul za jm.
Pracovní zařazení:*
Chci obdržet osvědčení o účasti*:
Jsem zaměstnanec SD
Středisko SD*
Kontaktní údaje
Tel/Mobil
Vytvoření účtu
E-mail (login)*
Heslo*
Heslo - kontrola*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zasíláním nabídky vzdělávacích aktivit
* Takto označené položky jsou povinné.
Diakonický institut