Poskytování první pomoci u terénních, ambulantních a nízkoprahových soc. služeb - Akreditovaný vzdělávací kurz

Kurz první pomoci pro pracovníky sociálních služeb se zaměřuje na poskytování informací pracovníkům o jednoduchých a účelných krocích, které při náhlém ohrožení zdraví či života člověka účinně omezují rozsah a důsledky poškození jeho zdraví.
 
První pomoc je zaměřena na mimořádné situace a stavy, se kterými se mohou pracovníci setkat při poskytování sociální práce v terénní, ambulantní službě nebo ve službách pro osoby bez přístřeší.Cílem kurzu je seznámit pracovníky v sociálních službách s dovednostmi v poskytování první pomoci při náhlých změnách zdravotního stavu či ohroženi života uživatelů sociálních služeb.
 
Absolventi kurzu se budou orientovat v základních krocích poskytování laické první pomoci. Osvojí si techniku neodkladné resuscitace poskytované laickým zachráncem. Rovněž získají základní vědomosti pro poskytování první pomoci v zařízeních sociálních služeb při: zástavě oběhu a dýchání, při bezvědomí; u náhlých stavů u cukrovky; u křečových stavů; u alergických reakcí; při závažných úrazech; u poškození teplem či chladem a u otrav.
Chci se přihlásit..

Datum konání:12.11.2019 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:6.11.2019
Číslo akreditace:A2019/0713 - SP/PC/VP
Cílová skupina:PC/SP/VP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:Mgr. Libuše Koppová
Volná kapacita:4 místa
Cena:1 500 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 200 Kč)
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:l.lizickova@slezskadiakonie.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Přihláška kurzu "Poskytování první pomoci u terénních, ambulantních a nízkoprahových soc. služeb" - 12.11.2019

Osobní údaje
Titul
Jméno*
Příjmení*
Titul za jm.
Pracovní zařazení:*
Chci obdržet osvědčení o účasti*:
Volná místa pouze pro interní pracovníky SD
Středisko SD*
Kontaktní údaje
Tel/Mobil
Vytvoření účtu
E-mail (login)*
Heslo*
Heslo - kontrola*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zasíláním nabídky vzdělávacích aktivit
* Takto označené položky jsou povinné.
Diakonický institut