ONLINE Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb - Akreditovaný vzdělávací kurz

Chci se přihlásit..

Datum konání:27.11.2020 (7:30 - 15:45 )
Ukončení registrace:24.11.2020
Číslo akreditace:A2019/0700-SP/PC
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC
Místo konání:ONLINE
Lektor:PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Volná kapacita:1 místo
Kurz otevřen i pro veřejnost:4 místa
Cena:1 500 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 200 Kč)
  
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Program

Kurz se zaměřuje na proces jednání se zájemcem, uzavírání smlouvy, individuální plánování, návaznost služby na další zdroje. Veškeré teoretické vědomosti a z nich vycházející dovednosti budou posilovat stávající kompetence pracovníků a stavět na příkladech dobré praxe z daného druhu poskytované služby. Bude kladen důraz na provázanost a srozumitelnost získaných informací a dovedností s poskytovaným druhem sociální služby a potřebami cílové skupiny služby.

Přihláška kurzu "ONLINE Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb " - 27.11.2020

Přihlásit
E-mail
Heslo
    Nevím heslo
    

Nemám vytvořen účet, chci se
zaregistrovat

Diakonický institut