Kontaktní práce v nízkoprahových sociálních službách (Caritas VOŠ) - Akreditovaný vzdělávací kurz

Chci se přihlásit..

Datum konání:28.5.2020 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:25.5.2020
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC/VP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
Volná kapacita:6 míst
Kurz otevřen i pro veřejnost:4 místa
Cena:1 625 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 300 Kč)

 

 
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Program


Seminář se zaměřuje na praktickou aplikaci a využití metod kontaktní práce s cílovými skupinami v nízkoprahových sociálních službách s akcentem na práci s dětmi a mládeží, uživateli drog a s lidmi bez přístřeší.Kontaktní práce je specifickou metodou navazování a udržení kontaktu s cílovou skupinou a je základním předpokladem efektivity motivační a individuální či skupinové práce s klienty.Kurz se zaměřuje na popis a rozbor jednotlivých způsobů kontaktování cílové skupiny ilustrovaných na modelových příkladech a příkladech z praxe včetně jejich výhod, nevýhod a úskalí. Obsahem jsou také možnosti využití kontaktní práce jako nástroje pro otevření specifických témat a pro individuální práci s klientem včetně praktického nácviku některých technik.Cílem semináře je poskytnout účastníkům nový pohled a inspiraci pro kontaktní práci se specifickými cílovými skupinami a seznámit je s technikami využitelnými v rámci kontaktní práce i návazné individuální/skupinové práce s klientem/klienty včetně získání vlastní zkušenosti/prožitku účastníka.Účastníci semináře si do své praxe odnesou nápady a inspiraci pro konkrétní praxi, které mohou obohatit jejich repertoár kompetencí při práci s klientem.

Absolvent kurzu:


- zná specifika cílových skupin nízkoprahových sociálních služeb
- je si vědom výhod, nevýhod a úskalí jednotlivých způsobů kontaktní práce
- dokáže v rámci kontaktní práce využít specifických technik a postupů jako nástroje pro otevření pole pro práci s klientemumí použít některou z technik motivační práce nebo intervence v návaznosti na kontaktní práci s klientem

Přihláška kurzu "Kontaktní práce v nízkoprahových sociálních službách (Caritas VOŠ)" - 28.5.2020

Přihlásit
E-mail
Heslo
    Nevím heslo
    

Nemám vytvořen účet, chci se
zaregistrovat

Diakonický institut