Kontakt a dialog (20.-22.5.) - Akreditovaný vzdělávací kurz

Přihlásit jako náhradník..

Datum konání:10.11.2020 - 12.11.2020 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:5.11.2020
Číslo akreditace:A2019/0710-SP/PC
Časová dotace:24 hodin
Cílová skupina:SP/PC
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:Mgr, Martin Haicl
Volná kapacita:Obsazeno
Přihlašte se jako náhradník!
Kurz otevřen i pro veřejnost:4 místa
Cena:4 500 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (3 600 Kč)
 
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Program

Kontakt a dialog je interaktivní kurz rozvoje komunikačních dovedností v pomáhající profesi. Kurz nabízí vedle teoretických poznatků i učení prostřednictvím prožitků, modelových situací a sebepoznávání. Kurz je určen pro pracovníky v pomáhající profesi, kteří jsou připraveni (v bezpečném prostředí skupiny účastníků) k sebeuvědomování, sebereflexi, komunikaci a sdílení ve skupině a aktivně se účastnit modelových situací či experimentů (technik ke zvýšení uvědomování). V průběhu kurzu je využíván Gestalt přístup. Kurz rozvíjí uvědomování a dovednosti v oblasti kontaktu a vedení dialogu. Na pozadí základních témat „Práce s emocemi", „Asertivita", „Manipulace", „Práce s konfliktem", „Dramatický trojúhelník", „Komunikace se specifickým klientem" rozvíjí jemné komunikační dovednosti při práci s klientem, dovednost navázat kontakt, zajistit klientovi bezpečí, zajímat se o klientovu situaci, reflektovat sebe, empaticky vnímat klienta, promýšlet vhodné strategie řešení, vybrat nejvhodnější strategii, intervenovat a získat zpětnou vazbu. Kurz rovněž účastníkům nabízí prostor pro případovou práci. Případová práce reaguje na případné potřeby účastníků více propojit získané informace s praktickými dovednosti nebo řešením situace klienta. Případová práce je řešena formou skupinové supervize.

Přihláška kurzu "Kontakt a dialog (20.-22.5.)" - 10.11.2020 - 12.11.2020

Přihlásit
E-mail
Heslo
    Nevím heslo
    

Nemám vytvořen účet, chci se
zaregistrovat

Diakonický institut