Komunikace v obtížných situacích - Interní vzdělávací kurz

Přihlásit jako náhradník..

Datum konání:2.9.2020 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:28.8.2020
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC/VP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:Ing. Pavel Vopalecký M.A.
Volná kapacita:Obsazeno
Přihlašte se jako náhradník!
Kurz otevřen i pro veřejnost:4 místa
Cena:1 000 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (800 Kč)

Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Program

Obtížné situace na prvním místě prověřují naše vnitřní hodnotové ukotvení. Kurz účastníkům pomůže v bezpečném prostředí si definovat, kým jsou, nastavit si zdravé pojetí vlastní identity a vytvořit si základ, z něhož mohou čerpat, když věci jdou těžce. Pro modelovou situaci si vypracují "hodnotovou mapu" vlastní i vzorového klienta (či kolegy).
Kurzisté se seznámí s principy celostní komunikace a praktickými cvičeními si rozšíří pohled na další dimenze obvyklého kontaktu s lidmi. Výsledkem dobré celostní komunikace bývají lepší vztahy se spolupracovníky i s klienty, hlubší vzájemná důvěra a efektivnější spolupráce.
Ujasní si základní cíle své interpersonální komunikace a nástroje, jimiž jich mohou dosahovat. Poznají silné a slabé stránky svého komplexního vlivu na druhé i vlivu druhých na sebe a shromáždí si podněty pro vlastní rozvoj v této oblasti.
Komunikační řetězec jim poskytne náhled na důležitost vnitřního prostředí mluvčího a vnitřního prostředí příjemce a na možnosti práce s nimi.
Metodika kurzu zahrnuje prvky interaktivní přednášky, ilustrace z reálné praxe, individuální a skupinová cvičení s následnou diskusí a také vlastní rozvahu a plánování osobního rozvoje.


(Kurz se nezabývá krizovou intervencí náležející do psychiatrické péče.)

Přihláška kurzu "Komunikace v obtížných situacích" - 2.9.2020

Přihlásit
E-mail
Heslo
    Nevím heslo
    

Nemám vytvořen účet, chci se
zaregistrovat

Diakonický institut