Faktory a kořeny vzniku závislostí - Akreditovaný vzdělávací kurz

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve své práci setkávají s osobami se závislostí na různých návykových látkách a s návykovým chováním. To vše v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu závislosti. V průběhu kurzu se pracovníci seznámí s tím, jaké jsou kořeny závislostí v návaznosti na lidské potřeby a motivace. Naučí se identifikovat faktory vzniku závislosti a to zejména z hlediska z rodinných faktorů a vývojových faktorů jejich vzniku. Dokážou využít možnosti prevence. Kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve své práci setkávají s osobami se závislostí na různých návykových látkách a s návykovým chováním primárním, sekundárním, terciálním.
 
Po absolvovaném semináři mají účastníci základní orientaci v oblasti závislostí a návykového chování a v získání kompetencí pro další práci s klienty. Účastníci dokáží pracovat na identifikaci svých potřeb a v rozpoznání dalších (i vnějších) možností při práci s klienty se závislostí, umí se odlehčenou formou zaměřit na témata závažná svou problematikou. Cílem je naučit účastníky identifikovat kořeny závislostí a to v konceptu bio-psycho-sociálně-spirituálním modelu závislostí. Osvojí si znalosti možnosti prevence primární, sekundární a terciální. Účastníci se orientují v neurobiologii závislosti, rozumí systému odměny pro mozek a droze jako umělému systému odměny. Identifikují "craving" u klientů a dokáží poznat i odvykací stavy při chybění návykové látky. Osvojí si komunikační a intervenční techniky vzhledem k jednotlivým typům závislosti a typům návykových látek, zná své limity a možnosti v práci s uživateli, dokáží zajistit své bezpečí ve vztahu k uživatelům závislým na návykových látkách.
Chci se přihlásit..

Datum konání:24.10.2019 (8:30 - 15:30 )
Ukončení registrace:18.10.2019
Číslo akreditace:A2019/0698 - PC/SP
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:PC/SP
Místo konání:Ústředí Slezské diakonie, Dukelská 264/5, Český Těšín 737 01
Lektor:PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
Volná kapacita:4 místa
Kurz otevřen i pro veřejnost:3 místa
Cena:1 500 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 200 Kč)
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Přihláška kurzu "Faktory a kořeny vzniku závislostí" - 24.10.2019

Osobní údaje
Titul
Jméno*
Příjmení*
Titul za jm.
Chci obdržet osvědčení o účasti*:
Jsem zaměstnanec SD
Středisko SD*
Kontaktní údaje
Tel/Mobil
Vytvoření účtu
E-mail (login)*
Heslo*
Heslo - kontrola*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Souhlasím se zasíláním nabídky vzdělávacích aktivit
* Takto označené položky jsou povinné.
Diakonický institut