Efektivní vyhodnocování kvality sociální služby (Caritas VOŠ) - Akreditovaný vzdělávací kurz

Přihlásit jako náhradník..

Datum konání:6.5.2020 - 7.5.2020 (8:00-9:30 a 10:30-12:00 každý de)
Ukončení registrace:28.4.2020
Časová dotace:8 hodin
Cílová skupina:SP/PC/VP
Místo konání:ON-LINE
Lektor:Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Volná kapacita:Obsazeno
Přihlašte se jako náhradník!
Cena:1 625 Kč
Sleva pro zaměstnance SD 20 % (1 300 Kč)

 

 
Více informací:Bc. Ingrid Kubiszová
E-mail:info@diakonickyinstitut.cz
Telefon:731 196 885, 558 764 352

Program


Tématem kurzu je požadavek standardu č. 15 autoevaluace poskytovatele sociální služby. Tato schopnost je základní dovedností pro zvyšování kvality poskytovaných služeb, protože přináší cennou zpětnou vazbu a podněty k úpravě nastavení služby. Účastníci se naučí porozumět požadavku kriterií standardu č. 15 a především se naučí používat techniky, které jim umožní efektivně vyhodnocovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb, např. polostrukturovaný rozhovor, strukturovaný dotazník, zúčastněné pozorování, obsahovou analýzu dokumentů apod. Všechny metody a techniky budou procvičovány prakticky. Dále budou účastníci seznámeni jak sebehodnocení plánovat a učinit tuto aktivitu pravidelnou a přirozenou součástí chodu služby. Absolventi budou schopni sestavit plán sebehodnocení navrhnout vhodné techniky a tento plán realizovat i vyhodnotit. Tato schopnost by se měla kladně projevit na kvalitě příslušné sociální služby.

Účastníci rozumí významu sebehodnocení a požadavkům kriterií standardu č. 15., umí používat základní techniky autoevaluace, jako je rozhovor, dotazník, pozorování, analýza dokumentů, dovedou sestavit a realizovat autoevaluační plán jako podklad pro plán rozvoje služby.

Přihláška kurzu "Efektivní vyhodnocování kvality sociální služby (Caritas VOŠ)" - 6.5.2020 - 7.5.2020

Přihlásit
E-mail
Heslo
    Nevím heslo
    

Nemám vytvořen účet, chci se
zaregistrovat

Diakonický institut